Header2 ขนาด 1000x100
Menu Bar 1000x100

WebDirectoryThai

Web Directory (เว็บไดเรคทอรี่) หรือ Link Directory คือ เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเก็บรวบรวมเว็บไซต์ไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ด้วย โดยการจัดหมวดหมู่นี้แบ่งตามประเภทของเว็บไซต์ทั้งเว็บ มากกว่าการแบ่งทีละหน้าหรือการแบ่งโดยกลุ่มของคำหลัก

เว็บไซต์ที่ถูกบันทึกในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีหัวเรื่องหรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน จะทำให้สามารถหาข้อมูลได้ง่าย และช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาเว็บไซต์นั้นด้วย

ประโยชน์ของ Web Directory ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การที่เว็บไซต์ถูกบันทึกไว้บน เว็บไดเร็คทอรี่ นั้นก็คือ การที่มี Link (ลิงค์) อยู่บนเว็บไดเร็คทอรี่ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทำ SEO หากได้อยู่บนเว็บไซต์ไดเร็คทอรี่ดี ๆ ถือว่าเป็นผลดีกับการทำ SEO (เอสอีโอ) หรือ การทำอันดับบน เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) Google นั่นเอง

จำนวนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน

จำนวนเว็บไซต์ทั้งหมด 12

ข้อมูล ณ. วันที่ 11/02/2024

myTest2
B - LTC ขนาด 350x250
B - THFN ขนาด 350x250
B -TSMB ขนาด 350x250
Thailandrealestatemarket
 B - TBH ขนาด 300x250
Tokiwash - B1.1 ขนาด 300x250
myTest2
myTest2
myTest
myTest2
myTest2
myTest2
myTest2

ธุรกิจ ที่น่าสนใจ

B2.1 ขนาด 300x250
B2.2 ขนาด 300x250
B2.3 ขนาด 300x250
C2.1 ขนาด 125x125
C2.2 ขนาด 125x125
C2.3 ขนาด 125x125
C2.4 ขนาด 125x125
 C2.5 ขนาด 125x125
 C2.6 ขนาด 125x125
C2.7 ขนาด 125x125
สารบัญเว็บไซต์
B3.1 ขนาด 300x250
B3.2 ขนาด 300x250
B3.3 ขนาด 300x250
C3.1 ขนาด 125x125
C3.2 ขนาด 125x125
C3.3 ขนาด 125x125
C3.4 ขนาด 125x125
C3.5 ขนาด 125x125
C3.6 ขนาด 125x125
C3.7 ขนาด 125x125
B4.1 ขนาด 300x250
B4.2 ขนาด 300x250
B4.3 ขนาด 300x250
C4.1 ขนาด 125x125
C4.2 ขนาด 125x125
C4.3 ขนาด 125x125
C4.4 ขนาด 125x125
C4.5 ขนาด 125x125
C4.6 ขนาด 125x125
C4.7 ขนาด 125x125
D.1 ขนาด 125x125