myTest2

WebDirectoryThai

Web Directory (เว็บไดเรคทอรี่) หรือ Link Directory คือ เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเก็บรวบรวมเว็บไซต์ไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ด้วย โดยการจัดหมวดหมู่นี้แบ่งตามประเภทของเว็บไซต์ทั้งเว็บ มากกว่าการแบ่งทีละหน้าหรือการแบ่งโดยกลุ่มของคำหลัก

เว็บไซต์ที่ถูกบันทึกในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีหัวเรื่องหรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน จะทำให้สามารถหาข้อมูลได้ง่าย และช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาเว็บไซต์นั้นด้วย

ประโยชน์ของ Web Directory ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การที่เว็บไซต์ถูกบันทึกไว้บน เว็บไดเร็คทอรี่ นั้นก็คือ การที่มี Link (ลิงค์) อยู่บนเว็บไดเร็คทอรี่ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทำ SEO หากได้อยู่บนเว็บไซต์ไดเร็คทอรี่ดี ๆ ถือว่าเป็นผลดีกับการทำ SEO (เอสอีโอ) หรือ การทำอันดับบน เสิร์ชเอนจิน (Search Engines) Google นั่นเอง

จำนวนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน

จำนวนเว็บไซต์ทั้งหมด 29

ข้อมูล ณ. วันที่ 26/05/2018

myTest2
myTest2
myTest2
myTest2
myTest
myTest2
myTest2
myTest2

เว็บไซต์ แนะนำ

สารบัญเว็บไซต์